Företaget  Boken om SLA  Upphandling  ISO 20000  Workshop  Utbildning  Tjänster  Uppdrag  Kontakt      

Service Management Design - Företaget

SMD AB etablerades för 10 år sedan som fristående leverantörsoberoende konsult inom området Service Management, det vill säga ledning och styrning av tjänsteleveranser. Under dessa år har även företagsinriktad utbildning levererats kring ämnen som Service Management, ITIL, ISO20000, Kundtjänst/Support Center.
Konsultuppdragen inriktas oftast på förändring av arbetssätt och utförs i form av projektledning eller stöd till projektledning. Vid förändring av arbetssätt är förankring och kommunikation viktiga aktiviteter med såväl kunder, verksamhet som medarbetare.

2007 lanserade den engelska staten ITIL version 3 över hela världen, med tjänsters olika livscykel-faser. Kortfattat kan dessa faser sammanfattas:

    Service Strategy  -  Tjänstestrategi - tjänsten följer och stödjer organisationens tjänstestrategi
    Service Design  -  Tjänsteutformning - ny/ändrad tjänst är konstruerad för optimal kostnadseffektivitet
    Service Transition  -  Tjänsteöverlämning - övergången mellan utveckling och produktion sker kontrollerat
    Service Operation  -  Tjänstedrift - tjänsten levereras i enlighet med kundernas förväntningar
    Continual Service Improvement  - Kontinuerlig tjänsteförbättring  -  förbättringsförslag fångas upp och behandlas fortlöpande

Certifieringar som innehas:

Till Er Tjänst för Er Tjänst